Spawanie światłowodów

Spawanie – podstawowa metoda trwałego łączenia światłowodów.

Jakość spawów określają:
• tłumienność własna
• wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie

Tłumienność spawu

Tłumienność spawu określona jest przez czynniki
• wewnętrzne (określone jakością światłowodu, związane z
wytwórcą światłowodu, użytkownik nie ma wpływu na
powstałe straty)
• zewnętrzne (związane z jakością procesu spawania, mogą
być minimalizowane przez dobór sprzętu i kontrolę
procesu)Wewnętrzne czynniki tłumienia – gradientowe
włókna wielomodowe

1. niedopasowanie średnicy rdzenia
2. niedopasowanie apertury numerycznej
3. niedopasowanie profilu współczynnika załamania
4. błędy koncentrycznościrdzenia względem płaszcza (błąd
koncentryczności może być kompensowany w spawarce
zgrywającej światłowody względem średnicy rdzenia)

Tłumienie światłowodów MM jest kierunkowe względem
powyższych czynników, to znaczy tłumienie wystąpi tylko
przy transmisji z włókna o większej średnicy rdzenia do
mniejszej, większej NA do mniejszej.

Czynniki są addytywne

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment